top of page

Kerstviering in coronatijd

In heel het land worden door KBO- en PCOB-afdelingen met veel enthousiasme en inzet allerlei leuke, interessante en bijzondere acties bedacht en uitgevoerd. Deze initiatieven kunnen inspirerend zijn voor andere afdelingen of zelfs een mooi voorbeeld om te volgen. Daarom zet KBO-PCOB iedere week zo’n initiatief in het zonnetje. Deze keer de kerstactie van PCOB Alblasserdam. Bestuurslid Rien Gaal geeft een toelichting. 

Lees verder

Nieuwsbrieven

KBO-PCOB

KBO-PCOB verstuurt twee soorten digitale nieuwsbrieven:

KBO-PCOB.nu

Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden en niet-leden. Hiermee houden we u op de hoogte van de belangenbehartiging voor senioren, landelijke en lokale acties op onze speerpunten en onze visie op thema’s die ouderen raken. Ook verwijzen we u naar artikelen uit ons online magazine of uitkomsten van onze onderzoeken.
KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

KBO-PCOB Verenigingsnieuws

Dit is de digitale nieuwsbrief waarmee u als lid van KBO en PCOB op de hoogte blijft van alles wat er speelt binnen de vereniging. In KBO-PCOB Verenigingsnieuws leest u over boeiende activiteiten en leerzame trainingen, krijgt u handvatten om zelf praktisch aan de slag te gaan en vindt u aantrekkelijke ledenvoordelen. Als kaderlid of andere vrijwilliger binnen de lokale afdelingen kunt u met deze nieuwsbrief uw achterban voorzien van actuele en relevante informatie.
KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tien maal per kalenderjaar.

Aanmelden

Lange termijn impact van de coronamaatregelen op thuiswonende ouderen in Nederland

Beste meneer, mevrouw,

In mei t/m juli van dit jaar hebben vier masterstudenten van de studie Vitality and Ageing in het LUMC tijdens hun afstudeerstage onderzocht hoe senioren de coronacrisis (COVID-19 pandemie) en de bijbehorende maatregelen die door de overheid genomen zijn ervaren. Dit onderzoek heeft geresulteerd in vier prachtige scripties die op dit moment worden verwerkt in een wetenschappelijk artikel. Samen met het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord willen wij nu onderzoeken wat de langere-termijngevolgen van de coronacrisis zijn voor uw sociale contacten, de activiteiten in uw dagelijks leven en uw gezondheid.

We hopen dat u aan dit onderzoek wilt deelnemen. U mag uiteraard ook aan het onderzoek meedoen als u de vorige vragenlijst niet heeft ingevuld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Bij voorbaat dank!

Isabelle Moens, Wendy den Elzen, Yvonne Drewes, Suzan van der Pas, Carla Bakker, Yvette Meuleman, Leon Martens, Simon Mooijaart, Jacobijn Gussekloo (docent-onderzoekers, LUMC)

Start vragenlijst

Coronamaatregelen kabinet te licht

Bijna een derde van de senioren wil dat er stengere maatregelen worden ingevoerd om het coronavirus in te dammen. Het uitgaansleven moet op slot, en zowel binnen als buiten moeten mondkapjes worden verplicht in publieke gelegenheden, vinden ze onder andere. Dat blijkt uit een flitspeiling die  KBO-PCOB samen met KRO-NCRV liet uitvoeren naar ouderen en corona. Het onderzoek vond plaats onder 1350 senioren met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar.

Lees verder

Criminelen gebruiken spoofing

Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt om een andere identiteit aan te nemen en daarmee anderen te misleiden. Ten tijde van corona wordt dit trucje veelvuldig toegepast en veel mensen trappen hierin. Het voornaamste doel is om slachtoffers veel geld te ontfutselen. Er zijn meerdere varianten van spoofing. KBO-PCOB heeft de Digibellijn hierover de laatste informatie gegeven, om een antwoord te kunnen geven op eventuele vragen van senioren.

Lees verder

Senioren in de ban van babbeltrucs, phishing, spoofing en shouldering 

 

Babbeltrucs, shouldering, spoofing en phishing. Veel Engelse termen voor ordinaire criminaliteit waar ook in Nederland veel ouderen het slachtoffer van zijn. Om meer bewustwording te creëren, roept seniorenorganisatie KBO-PCOB, in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, september uit tot Maand van de Veiligheid. Iedere week staat in september één van deze vormen van oplichting in de schijnwerpers.

Lees verder

Assistentie bij de Geldmaat

Geldmaat introduceert met geldmaat plus assistentie een service voor iedereen die het lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of te storten. Geldmaat plus assistentie is vanaf nu beschikbaar bij een aantal geselecteerde winkels van Primera, Bruna en The Read Shop. KBO-PCOB is blij met deze ontwikkeling. Ook vanuit haar rol als deelnemer in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. 

Lees verder

KBO-PCOB start Digibellijn

Vanaf vandaag kunnen senioren met al hun ‘digitale’ vragen over onder meer beeldbellen, Whatsapp, werken met een tablet, terecht bij de Digibellijn van KBO-PCOB. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen via de Digilijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden.

Lees verder

bottom of page