top of page

Coronamaatregelen kabinet te licht

Bijna een derde van de senioren wil dat er stengere maatregelen worden ingevoerd om het coronavirus in te dammen. Het uitgaansleven moet op slot, en zowel binnen als buiten moeten mondkapjes worden verplicht in publieke gelegenheden, vinden ze onder andere. Dat blijkt uit een flitspeiling die  KBO-PCOB samen met KRO-NCRV liet uitvoeren naar ouderen en corona. Het onderzoek vond plaats onder 1350 senioren met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar.

Last
Hebben jongeren meer last van de coronacrisis? Een ruime meerderheid van de senioren vindt van niet: 45% van de senioren meent evenveel last te hebben van de crisis als jongeren en 42% vindt zelfs dat senioren meer ongemak ervaren. 79 % vindt dat senioren boven de 70 jaar (de risicogroep), evenveel bewegingsvrijheid moeten hebben als mensen die jonger zijn. Wel denkt 55% dat het voor hen minder erg is om binnen te blijven dan voor jongeren. Overigens vindt 75 % dat jongeren strenger zouden moeten worden aangepakt omdat zij zich niet aan de regels houden en zo een gevaar vormen voor de gezondheid van anderen.

Blijvende sporen
De coronacrisis laat blijvende sporen na bij Nederlandse senioren. Het merendeel (70%) is dan wel niet bang om zelf besmet te raken, maar is er ook niet gerust op. 10 % is wel bang om ziek te worden en slechts 20% ervaart geen zorgen of angst vanwege het virus. 30% van de senioren ziet de toekomst somber in als gevolg van de coronacrisis. Het meest maakt men zich zorgen over de gezondheid van iedereen, sociale contacten, hun kinderen en de financiën. Ook leidde de lockdown tot meer eenzaamheid. 30% van de senioren voelde zich eenzamer dan ooit, onder hen vooral alleenstaande ouderen.

Discriminatie
Senioren vinden dat ouderdom en nutteloosheid en de termen ‘economische lastenpost’ en ‘niet de moeite waard’ in de coronacrisis vaak aan elkaar worden gekoppeld. 47% voelt zich in meerdere of mindere mate gediscrimineerd door termen als ‘dor hout’, ‘takkenbos’ en ‘voltooid leven’. Toch geeft 46 % van de senioren aan zich sinds corona niet minder welkom te voelen in horeca of andere openbare gelegenheden. De meerderheid (53%) voelt zich niet gediscrimineerd door de term ‘kwetsbare ouderen’.

IC bedden
Als er door corona IC-bedden tekort zouden zijn, zou 27% van de ouderen zijn bed afstaan aan een jonger iemand. Vooral oudere senioren zijn daartoe bereid, zeker als zij minder vitaal zijn. Redenen daarvoor: ik heb al een goed leven gehad, nu de jongeren, de jeugd heeft de toekomst, ik wil sowieso niet naar een IC- afdeling. 41% van de senioren overweegt zijn IC-bed af te staan. Een derde (32%) zou het niet doen. Want: leeftijd mag geen criterium zijn, rechtsgelijkheid, ook al ben ik oud, ik ben net zo nodig als jongeren.

Heeft de coronacrisis ook iets positiefs opgeleverd?
Is de crisis uitsluitend vervelend? Nee, vindt 48% van de senioren. Volgens hen heeft de coronacrisis ook iets positiefs opgeleverd. Mensen houden meer rekening met elkaar, zijn geduldiger, vriendelijker en hulpvaardig. Er was meer familiegevoel, minder stress, meer rust en reflectie. De samenleving als geheel kwam weer met beide benen op de grond, er werd minder overdadig geconsumeerd, er was minder vlieg- en autoverkeer en dus schonere lucht. De crisis stemt tot nadenken over onze leefstijl en maatschappelijke betrokkenheid aldus de senioren

Het KRO-NCRV-programma KRUISPUNT TV zendt op 28 september een programma uit waarin ouderen aan het woord komen over de impact van corona op hun leven. NPO 2, ca. 22.50 uur.

bottom of page