top of page
depositphotos_88332682-stock-illustratio

Mannenactiviteiten

De ledenmiddagen werden niet altijd goed bezocht door mannen. Het bestuur heeft daarom gezocht naar een activiteit die speciaal gericht is op mannen. Het uitgangspunt om een mannenactiviteit te doen slagen is: onderlinge contacten bevorderen, gezelligheid en een informatief programma bieden, die de meeste mannen interessant vinden. We gaan nu al 5 jaar lang enkele malen per jaar een bedrijf, museum of iets dergelijks bezoeken. Er is veel animo voor deze middagen en ze worden zeer op prijs gesteld door de mannelijke leden. We zijn dan ook van plan om deze activiteit zo lang mogelijk te blijven organiseren. 

 

 

Geplande activiteiten:

Aangezien de meeste corona maatregelen opgeheven zijn kunnen we weer 'mannenactiviteiten' organiseren. Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar Signaal, in het menu onder Nieuws.

Wilt u als niet lid eens een mannenactiviteit bijwonen dan bent u van harte welkom.

U dient zich vooraf wel aan te melden bij een van de bestuursleden.

Om een indruk te krijgen waar we geweest zijn staan hieronder enkele verslagen van bezoeken aan diversen bedrijven.

13 februari 2020, bezoek aan: TTA in Bleskensgraaf.

Wij arriveren keurig op tijd op de parkeerplaats van TTA op het industrieterrein in Bleskensgraaf. Onderweg hebben we genoten van de prachtige, soms donkere wolken boven het fraaie

polderlandschap van de Alblasserwaard. Zeker als je een groot aantal jaren elders hebt gewoond is het een fascinerend gezicht.

De filmploeg is er ook bij en we mogen pas naar binnen als iedereen er is. Of dat helemaal is gelukt zien wij later wel als de film wordt gedraaid.

In het kantoor van TTA (Tuin Technisch Atelier) worden we gastvrij ontvangen. De koffie en de thee staan klaar. Op enthousiaste wijze wordt ons in een aantal videofilmpjes duidelijk gemaakt waar TTA voor staat en wat zij doen. Natuurlijk hadden sommigen van ons vooraf al wel even op internet gekeken, maar in het echt is het toch heel anders.

 

Dat er in Bleskensgraaf een bedrijf staat dat zulke hightech machines maakt, wisten we niet. Eigenlijk is het in 1995 heel simpel begonnen. Hoe maak je een machine die het verpotten en overzetten van plantjes op een zo snel en goed mogelijke manier mogelijk maakt. TTA heeft dit voor elkaar gekregen,

zij ontwerpen en maken machines die intussen naar alle uithoeken van de wereld gaan. Alles wordt door TTA zelf gedaan, van het maken van het ontwerp via de computer, tot het vervaardigen van de onderdelen en het compleet in elkaar zetten en testen van de machines.

 

We maken na de inleiding een rondgang door het bedrijf en zien enthousiaste mensen, mensen die hart hebben voor het bedrijf, dat stralen ze uit. We vallen van de ene verbazing in de andere: worden deze geavanceerde machines zo dicht bij in de buurt gemaakt ?

Bij de afsluiting moesten we één ding beloven: dat we onze kinderen en kleinkinderen enthousiast maken voor dit soort werk, voor deze techniek. We zullen, naarmate de technische ontwikkeling voortschrijdt steeds meer jonge mensen nodig hebben die dit werk oppakken.

 

We kijken terug op een zeer interessante en leerzame middag. Rien complimenteert en dankt de mensen van TTA dan ook terecht voor de enthousiaste ontvangst. De chauffeurs brengen iedereen weer veilig thuis. Het begint al donker te worden en de zware wolken worden nog dreigender; regen plenst tegen de auto. Maar wij zitten droog en hebben genoten van een interessante middag.

 

Een ieder die deze middag heeft georganiseerd: heel hartelijk dank !

We zien uit naar de volgende excursie.

Leen Stout

 22 oktober 2019, bezoek aan: Nolet Distillery in Schiedam.

Op 22 oktober jl. zijn 24 mannen naar Schiedam geweest om een bezoek te brengen aan Nolet Distillery, hier wordt o.a. de bekende jenever Ketel 1 gemaakt. We werden ontvangen in de hoogste molen ter wereld.

1.jpg
2.jpg

In deze luxe ontvangstruimte werden we voorzien van koffie/thee; de drankjes stonden in vitrinekasten en we mochten daar alleen maar naar kijken. Na een goede uitleg van onze gastvrouw over het ontstaan en de producten die Nolet maakt, werden we verzocht naar de volgende verdieping te gaan in de molen, dit kon via de trap of met de lift. Deze verdieping was geheel ingericht als filmzaal met gemakkelijke fauteuils. Hier werd een film vertoond over het ontstaan van het bedrijf 325 jaar geleden en de rol van de familie Nolet.

Daarna startte de rondleiding door het bedrijf. We bezochten een afdeling met koperen ketels, de bottelarij en de fustenzolder. Ook kregen we een rondleiding door de vroegere directiekamer en kantoren die nu als museum dienst doen.

Prachtig om deze nostalgie te bekijken. We besloten de rondleiding in de fabriek waar de flessen worden gevuld en verpakt voor transport naar vele landen. Bij het afscheid nemen kregen we allemaal nog een tasje overhandigd met een flesje Ketel 1 jenever voor mee naar huis.

Een mooie afsluiting van een gezellige middag met elkaar in Schiedam. 

 

Daan Bakker en Rien Gaal

3.jpg

26 juni 2019, bezoek aan: Koninklijke Trapliftenfabriek Otolift in Bergambacht.

26 juni 2019. Gelukkig niet zo warm als de dag ervoor. Met 23° was het best te doen. Met de eerste club van 10 mannen waren we te gast bij Koninklijke Trapliftenfabriek Otolift in Bergambacht. Nooit geweten dat een traplift uit zoveel onderdelen bestaat.

We werden daar op dat gebied vakkundig onderwezen door mevrouw Yvonne Dijkstra

U begrijpt al, we hadden een heel goede en interessante middag, die (zoals het natuurlijk hoort) met koffie en een lekkere koek begon.  

Vrijwel alle onderdelen van een traplift worden in het bedrijf zelf vervaardigd. Slechts enkele onderdelen komen van toeleverings-bedrijven. Door het gebrek aan goede lassers, is een fabriek in Tsjechië gestart, waar tandheugels op buizen gelast worden.

4.jpg

In totaal zijn er voor de Trapliftenfabriek 500 mensen aan het werk.

Er worden Trapliften geleverd aan 41 landen over de hele wereld. 

En die trapliften zijn er in soorten en maten. Elke traplift wordt aangemeten ter plaatse, zodat een geplaatste traplift altijd past voor de persoon die er gebruik van maakt. We hebben gezien dat voor heel veel Trapliften de buizen met tandheugels uit diverse stukken bestaan. Het vereist dus de nodige precisie bij het werk om alles goed aan elkaar te passen. Een traplift moet zowel omhoog als omlaag zonder haperen functioneren. En dat lukt ook. De verpakking vóór verzending is een hoofdstuk apart. Alle delen gaan apart in kunststof, zodat beschadiging onderweg niet mogelijk is.

Al met al een interessante excursie. 

Op 4 juli jl. is de tweede club er geweest.             

 

Paul Roeland

21 februari 2019, bezoek aan: Blokland Metaalbewerking in Hardinxveld.

Een mooi bedrijf, Blokland Metaalbewerking in Hardinxveld.

Op 21 februari jl. zijn we met 30 mannen naar Hardinxveld-Giessendam geweest om daar Blokland metaalbewerking te bezoeken.

We werden ontvangen door de directeur

Jan Willem Blokland.

Hij vertelde uitgebreid over het ontstaan van het bedrijf en de laatste ontwikkelingen (uitbreidingen) ondersteund door een prachtige bedrijfsfilm.

5.png

Na de koffie hebben we in 2 groepen een excursie gehad door de plaatwerkerij en de machinefabriek. In beide hallen staan de meest moderne machines opgesteld en worden door vakbekwame medewerkers prachtige producten gemaakt. Het viel ons op dat er veel jonge gemotiveerde medewerkers aanwezig waren.

Na nog een kort samenzijn aan de bar gingen we voldaan huiswaarts.

 

Rien Gaal       

13 november 2018, bezoek aan: RWS in Dordrecht.

Op 13 november 's middags om 14.30 uur werden er 26 van ons welkom geheten in een vergaderzaal van RWS in Dordrecht. Koffie hoorde daarbij. Met een instructiefilm werd ons enigszins duidelijk gemaakt wat RWS doet en hoe ze te werk gaat. Met behulp van schermen met onmogelijk veel stipjes en streepjes wordt het scheepvaartverkeer in de regio Dordrecht in de gaten gehouden en zo nodig geregeld. Er zijn patrouilleschepen varende en anderen zijn behulpzaam bij groot en bijzonder vervoer op het water. Ze zijn ook actief aanwezig als er een ongeluk gebeurd is. 

 

Er zijn heel wat regeltjes waaraan schippers zich dienen te houden. Eigenlijk ook wel logisch. Er zouden anders veel ongelukken kunnen gebeuren, ook als schippers elkaar niet begrijpen.

Dat laatste wordt door de geldende regels voorkomen. Bij overtredingen mogen de mensen van Waterstaat ook  bekeuren.

6.png

We kregen ook nog een beetje praktijk voorgeschoteld in de vorm van een flinke vaartocht. Al met al een geweldige middag, waarin we aardig wat kennis hebben opgedaan over een belangrijk deel van het werk in onze ingewikkelde maatschappij. 

Wij waren echt onder de indruk en hopen dat de mensen van Rijkswaterstaat nog lang (en met plezier) hun mooie werk mogen blijven doen.

 

Ook de organisatoren van deze middag, HARTELIJK DANK. Ga zo voort !!

 

Paul Roeland

21 augustus 2018, bezoek aan: windmolenpark in Willemstad.

Op 21 augustus jl. zijn we met 23 mannen naar een windmolenpark in Willemstad geweest.

Na een ontvangst door de gastheren van Essent in het restaurant ‘Het Wapen van Willemstad’ kregen we een presentatie over windmolens. De voor- en nadelen, de opbrengsten, de kosten en vermogens die windmolens leveren passeerden de revue.

8.jpg
7.jpg

Heel interessant maar voor een aantal van ons was deze informatie soms toch ietwat te technisch. Maar anderen smulden bij het horen van getallen in Kilowatt en Megawatt. Bij het verlaten van de presentatie-ruimte hadden we het gevoel dat windenergie toch een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van het opwarmen van de aarde, en daar gaat het tenslotte om, minder uitstoot en een schoner milieu. Daarna zijn we naar het controlegebouw gereden waar we uitleg kregen over het onderhoud en waar we konden zien wat de opbrengst was van elke windmolen in het park.

De opbrengst was niet zo hoog omdat er op dat moment weinig wind stond. We hebben ook een bezoek gebracht aan een windmolen waar we het onderste, inwendige gedeelte konden bekijken. Om geen klap van de (wind)molen te krijgen werd voor ons de windmolen even stilgezet. Het was een leerzame middag en een middag om elkaar weer te ontmoeten.

Rien Gaal       

15 mei 2018, bezoek aan: de Maeslantkering in Hoek van Holland.

Op 15 mei jl. hebben wij, ruim 20 mannen van PCOB Alblasserdam, een bezoek gebracht aan de Maeslantkering in Hoek van Holland.                                          

Het was een mooie zonnige dag en wij werden in het Publiekscentrum in ‘Het Keringhuis’ ontvangen met koffie/thee en een heerlijk stuk appelgebak. In het informatiecentrum kregen wij informatie en uitleg over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en de kering.

10.jpg

De Maeslantkering is een indrukwekkend bouwwerk in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. De grootte van het project overtrof de verwachtingen. Deze kering is het laatste onderdeel van de Deltawerken en bestaat uit twee enorme deuren van 22 meter hoog en 210 meter lang die drijven op het water. De deuren zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats worden gebracht. Daar aangekomen laat men de deuren vol water lopen en zakken dan door het gewicht op hun plaats. Bij het openen worden de deuren weer leeggepompt en varen terug in de stalling, een soort droogdok. Een computersysteem regelt geheel automatisch wanneer de kering bij dreigend hoogwater gesloten gaat worden. Dit gebeurt als de waterstand in Rotterdam boven de 3 meter NAP of in Dordrecht 2.90 meter boven NAP dreigt te komen.

De Maeslantkering werd op 10 mei 1997 door koningin Beatrix officieel in gebruik gesteld.

De kosten van het project bedroegen ongeveer 1 miljard gulden, ofwel 450 miljoen euro.

Het was een mooie en een leerzame dag. Zo kunnen we bij leven en welzijn weer uitzien naar een volgende uitje.

 

Bertus Munneke

11.png

20 februari 2018, bezoek aan:  de Brandweer in Alblasserdam.

BRAND BRAND BRAND

Die kreet hoorde je vroeger als er ergens brand uitbrak. Dat gaat tegenwoordig wel wat anders en.....sneller.

We waren dinsdagmiddag 20 februari jl. met ongeveer 35 mannen te gast bij de brandweer in Alblasserdam. We werden met koffie ontvangen en kregen daarna met behulp van beelden uitleg over de werkzaamheden van de brandweer. Het duizelde ons soms bij de opsomming van alle activiteiten.

13.jpg

Je hebt geen flauw idee van wat er allemaal op het werkterrein van brandweermannen/vrouwen ligt. En even een brandje blussen .....dat gaat zomaar niet. Er komt heel wat voor kijken om een brandweerman VEILIG zijn werk te kunnen laten doen.

Wat denkt u bijvoorbeeld van een helm waar van alles aan en in zit. Hierdoor kan hij/zij o.a. worden aangestuurd door de bevelvoerder tijdens de werkzaamheden. En een speciaal pak moet goede werkmogelijkheid geven. En dan de auto's. Ik kreeg de indruk dat elke kubieke centimeter is gebruikt om er apparatuur in te stoppen. Het is mogelijk om bij een brand het water vanaf een heel grote afstand aan te voeren d.m.v. speciale waterwagens.

Om alles goed weer te geven heb ik een Signaal apart nodig. En dat is ook weer niet de bedoeling. Men heeft ons verzekerd dat alle vragen omtrent de brandweer graag beantwoord zullen worden. Dus… hebt u een vraag… bel gerust de brandweer en u krijgt antwoord.  Per slot van rekening is het alleen maar goed dat ‘de burger’ enigszins op de hoogte is van het fenomeen BRANDWEER. 

We hebben een hoogst interessante middag gehad. En het was best goed onder elkaar.

 

Paul Roeland

28 november 2017, bezoek aan:  Drukkerij De Groot in Goudriaan.

Er gebeurt iets Groots in Goudriaan. Dat hebben we gezien. We waren op 28 november jl. met 15 PCOB-mannen te gast bij Drukkerij De Groot. We hebben onze ogen uitgekeken. Nooit gedacht dat achter een (niet al te grote) voorgevel zo'n kolossale fabriek zat. Want een fabriek kan je het haast wel noemen.

 

50 jaar geleden begonnen als 1-mans bedrijfje, nu uitgegroeid tot een hypermodern bedrijf met ongeveer 170 personeelsleden. De nieuwste technieken werken daar bijna constant. 24 uur per dag, 5 1/2 dag per week.

12.jpg

Er staan machines die 18.000 exemplaren drukwerk per uur opleveren.

De ruimten waar mensen digitaal het drukwerk in elkaar zetten, zijn groot en doen prettig aan. De hallen waar de machines staan zijn vele malen groter. Al met al een middag waarin we heel veel indrukken hebben opgedaan, die we niet snel zullen vergeten.

                                                                                                  

Paul Roeland

19 mei 2017, bezoek aan:  HVC (huisvuilverwerkingscentrale) in Dordrecht.

Met ongeveer 30 mannen waren we op 19 mei jl. te gast bij HVC (huisvuilverwerkingscentrale) in Dordrecht. Oorspronkelijk een twijfelaar, ben ik nu echte voorstander van de werkzaamheden van afvalscheiding.

 

We kregen eerst per dia en film een uitleg van de werkzaamheden van HVC. Die bleken (veel) uitgebreider dan wij allemaal dachten. Wist u bijvoorbeeld dat er PER SECONDE bijna 15 kg huisvuil en ook nog eens 15 kg industrieel afval wordt verwerkt? En dat verwerken bestaat dan voor het overgrote deel uit recycling van het afval. Een heel goede kans is, dat u een fles van bijv. wasmiddel in handen hebt, van gerecycled plastic.

 

Overigens vindt dat proces plaats in de fabriek van HVC in Alkmaar. Daar wordt blik van plastic gescheiden, waarna het blik naar de Hoogovens in IJmuiden gaat, waar het gesmolten wordt en het diverse eindbestemmingen krijgt. De warmte, die bij de fabrieken vrijkomt, wordt in de industrie en gedeeltelijk ook door huishoudens gebruikt. Uiteindelijk is de ‘rook’ die uit de (80 mtr) hoge schoorstenen komt helemaal schoon en gezuiverd van kwalijke stoffen.

Uitermate ‘schone’ zaken dus.

Heel goed voor het milieu. Het is vaak wel lastig, maar we moeten dus wel proberen zo goed mogelijk ons afval te scheiden. Het komt ons uiteindelijk allemaal ten goede.

 

Paul Roeland

14.png
bottom of page