top of page

Lief en Leed.

 

Onze afdeling telt ongeveer 260 leden. Een paar jaar geleden is binnen het bestuur afgesproken dat elk lid bij zijn/haar verjaardag een kaart krijgt. Deze kaarten kosten geld en daarom gaat maandelijks op onze ledenbijeenkomsten het spaarvarken rond. De inhoud daarvan verrast ons iedere maand weer.

We hebben 13 vrijwilligers bereid gevonden om bij de jarige leden een kaart te bezorgen.

Ook wordt aandacht besteed aan een huwelijksjubileum. De vrijwilligers brengen dan, na eerst een afspraak te hebben gemaakt, een bezoekje en nemen een attentie mee. De jarigen en de leden die een huwelijksjubileum vieren, worden op woensdagmorgen ook gefeliciteerd via Klokradio.  

Maar niet alleen bij de leuke dingen in het leven, willen we meeleven. Ook bij ziekte, opname in ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum worden de leden niet vergeten.

Als een lid overlijdt, wonen we, indien mogelijk, de afscheidsdienst bij en condoleren de nabestaanden.

Onze PCOB is een groeiende vereniging en soms kan het voorkomen dat er een gebeurtenis aan onze aandacht ontsnapt. We proberen dat achteraf altijd goed te maken, want zoiets is heel vervelend. Daarom vragen we ook regelmatig aan onze leden om ons op de hoogte te houden van het Lief en Leed in hun omgeving.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met:

Lenie van der Heide, tel 06 5188 9133, e-mail: lenie@vdheide.net

bottom of page