top of page
voorwaarden

Voorwaarden voor het bijwonen van een ledenmiddag.

In een bestuurlijk overleg van begin juli hebben we besloten een voorzichtige start te maken met het houden van ledenmiddagen. Zie hiervoor de uitnodiging in het Signaal, de nieuwsbrief of website.

We zullen deze bijeenkomsten organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden, dus de richtlijnen van nu kunnen zomaar veranderen als het RIVM dat voorschrijft.

Daardoor zou het kunnen dat er één of meerdere van deze ledenmiddagen niet doorgaan.

Wij zullen u natuurlijk daarvan op de hoogte houden.

De zaal die wij normaal gebruiken voor onze middagen is geschikt om 30 personen te plaatsen op de u inmiddels welbekende afstand van 1,5 meter.

- Wij zorgen dat er looproutes zijn zodat we voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

- Bij de ingang/uitgang zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig om de handen te ontsmetten bij het        komen en gaan.

- Bij binnenkomst en vertrek gebruikt u een mondkapje. Als u op uw plaats zit mag het mondkapje      af.

- De garderobe is gesloten en wij vragen daarom uw jas bij u te houden in de zaal.

Echtparen kunnen naast elkaar zitten.

- Koffie, thee e.d. wordt bij u aan tafel gebracht en wij vragen u te blijven zitten op uw zitplaats.

- Er zullen op deze middagen geen liederen worden gezongen.

- Wij verwachten dat u na afloop één voor één de zaal verlaat, met uitzondering van echtparen.

- Wij zorgen er voor dat er voldoende frisse lucht is door zoveel mogelijk ramen en/of deuren open    te houden.

Omdat er maar 30 personen aanwezig kunnen zijn op deze ledenmiddag moet u zich vooraf aanmelden, zie de uitnodiging in het Signaal of de nieuwsbrief.

De inschrijving gaat in volgorde van aanmelden.

Wij vragen u het volgende:  

Hebt u de afgelopen 24 uur last gehad van één van de volgende verschijnselen?

·        Neusverkoudheid/ Loopneus/ Niezen/Keelpijn/Lichte hoest/ Verhoging/ Koorts

·        Heeft u in uw huishouden iemand met koorts?

·        Heeft u in uw huishouden iemand met benauwdheidsklachten?

·        Is het coronavirus in de afgelopen 7 dagen bij u vastgesteld?

·        Heeft u een huisgenoot of gezinslid met het coronavirus?

·        Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus           is vastgesteld?

Als u één van deze vragen met ja moet beantwoorden, kom dan niet naar deze middag.

Rien Gaal

1200x960-1.png
image.png
bottom of page