top of page
logo.png

Nieuwsbrief februari 2021

Protestants Christelijke Ouderenbond

Afdeling Alblasserdam

Van het bestuur

Zoals u ziet, krijgt u deze keer weer een nieuwsbrief

Het geplande Signaal was bijna gereed, toen de samensteller ons bestuurslid, Jan Nugteren, plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Wij wensen hem en zijn gezin sterkte toe en hopen dat hij de volgende maand weer in staat is een mooi Signaal voor u te maken.

Van de voorzitter

Samen met de andere bestuursleden kijk ik terug op een bijzondere Kerstviering. Nogmaals dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze opname die velen hebben gezien en gehoord.

Er waren dan ook goede en mooie reacties van kijkers die dit aan ons lieten weten.

Inmiddels is een nieuw jaar 2021 begonnen en is het coronavirus nog steeds aanwezig met alle maatregelen en beperkingen die daar bij horen. Een moeilijke tijd voor veel mensen en een ledenmiddag houden is op dit moment helaas niet mogelijk.

Tóch proberen we met deze Nieuwsbrief contact met u en jullie te houden vanuit de PCOB. Daarom is het dit keer een zeer gevarieerde uitgave geworden met  een puzzel en zelfs een kleurplaat. Het is een kameleon, dus ga aan de slag met diverse kleurpotloden. Het werkt rustgevend en is fijn om te doen!

Tenslotte mogen we als bestuur en leden elkaar het goede wensen voor 2021.

Dankbaar maak ik gebruik van de zeven wensen van Marinus van den Berg:

Dat in ons huis mag zijn

de geest van liefde en vriendschap.

de geest van geduld en hoop.

de geest van warme aandacht.

de geest van tedere zorg.

de geest die heelt en beschermt.

de geest die gemeenschap sticht.

de geest, waarbij iedereen zichzelf kan zijn.

Janny van Bockel

Helaas moeten we constateren dat het coronavirus nog steeds volop aanwezig is, hetgeen betekent dat we voorlopig geen mogelijkheden zien om een ledenmiddag te houden. De eerstvolgende ledenmiddag was gepland op dinsdag 2 februari met een presentatie over de visafslag in Stellendam. Deze gaat dus niet door. Ook de ledenmiddag van 2 maart zal niet doorgaan zoals het er nu uitziet. Zodra we een mogelijkheid zien om weer een ledenmiddag te organiseren laten we u dat zo spoedig mogelijk weten.

Namens het bestuur Rien Gaal

Bestuurlijke vernieuwing

De komende jaren willen we gaan werken met werkgroepen die het bestuur gaan ondersteunen bij het organiseren van de huidige activiteiten en bij een aantal nieuwe activiteiten. De werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van elke werkgroep liggen vast in een protocol. Elke werkgroep zal bestaan uit 3 tot 5 personen en daarin zit ook altijd een bestuurslid. De werkgroepen rapporteren aan het DB (dagelijks bestuur). We zijn op zoek naar leden die in een werkgroep willen gaan zitten. De tijd die van een werkgroepslid gevraagd wordt zal ongeveer 15 a 20 uur per jaar zijn (schatting).

We hebben een actief bestuur met genoeg ideeën om de PCOB in Alblasserdam sterker en attractiever te maken. Om dat te bereiken hebben we de hulp nodig van leden die zich met het bestuur daarvoor willen inzetten.

Voor de onderstaande werkgroepen zoeken we enkele leden.

Werkgroep: Vrouwenactiviteiten                    2 personen

Werkgroep: Public Relations ( PR )                 2 personen

Werkgroep: Omzien naar elkaar                  1 persoon

Werkgroep: Nieuwe activiteiten                    1 persoon

Werkgroep: Mannenactiviteiten                    1 persoon

Werkgroep: Ledenwerving                           1 persoon

Werkgroep: Ledenmiddagen                        1 persoon

Werkgroep: Excursies                                  1 persoon

Werkgroep: Belangenbehartiging                 1 persoon

 

Hebt u interesse om zitting te nemen in een werkgroep of wilt u nog wat meer informatie of een gesprek dan kan dat natuurlijk. Neem dan contact op met één van de bestuursleden. Enige ervaring in het gebruik van een pc/tablet wordt wel op prijs gesteld.

Namens het bestuur Rien Gaal

Terugblik kerstviering 2020

Als PCOB hebben we altijd een kerstviering met onze leden gehouden. Vorig jaar was er geen mogelijkheid om dat te organiseren op de manier zoals we dat gewend waren. Het coronavirus was de spelbreker, maar gelukkig hebben we een mooie alternatieve kerstviering kunnen maken voor onze leden.

In de Ontmoetingskerk zijn op twee avonden de opnames gemaakt van de kerstviering PCOB 2020. Door de geweldige medewerking van het opnameteam van de Ontmoetingskerk is het een mooie kerstviering geworden. Het geheel is nog steeds te zien op YouTube en is inmiddels al 580 maal aangeklikt en bekeken.

Een ruwe schatting is dat ongeveer 800 geïnteresseerden de opname al hebben bekeken, een prachtig resultaat en we willen iedereen bedanken die zijn/haar medewerking heeft gegeven om dit resultaat te bereiken.

Het bestuur.

Verdieping

"Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare"

 

2 Korintiërs 4-18

 

De hand van de Wever.

Meer dan een eeuw geleden werd een Engelse stad getroffen door een afschuwelijke tragedie. Er stortte een mijn in, waarbij veel mijnwerkers die binnen waren omkwamen of vast kwamen te zitten. De plaatselijke bisschop werd er bij gehaald om de rouwenden toe te spreken en hen te bemoedigen. Staande bij de ingang van de mijn zei hij: "Het is heel moeilijk voor ons om te begrijpen waarom God zo'n afschuwelijke ramp heeft toegelaten, maar we kennen Hem en we vertrouwen Hem.

We weten dat uiteindelijk alles goed zal komen." Hij ging verder: "Ik heb thuis een oude boekenlegger die ik nog van mijn moeder gekregen heb. Als ik het zijden borduursel vanaf de onderkant bekijk, zie ik niets anders dan een warboel van draden, knopen en kruisjes. Het lijkt een enorme vergissing. Je zou haast denken, dat de persoon die hiervoor verantwoordelijk was, niet wist waar ze mee bezig was. Maar als ik de boekenlegger omdraai en naar de goede kant kijk, zie ik sierlijke letters.

En samen vormen die de woorden "God is liefde" .

"Wat wij hier vandaag zien, zei hij, is de verkeerde kant van het borduurwerk. Op een dag zullen we het vanaf de andere kant zien en dan zullen we het begrijpen. Zo is het en concentreer je tot aan die dag niet te zeer op de warboel van draden, maar op de hand van de kunstenaar."

Gebed.

Liefdevolle God, onze levens lijken vaak op een wirwar van in elkaar geknoopte draden. We weten dat U, de Meester-wever bent en dat U iets moois van onze levens maakt, maar soms zijn wij in de war, verbijsterd en ontmoedigd en willen we het opgeven. Help ons juist dan om onze zorgen om te zetten in gebed. Houd ons overeind als we wankelen en leer ons om onze angsten in te ruilen voor vertrouwen op U.

Wij verlangen ernaar dat ons geloof tot bloei komt.

Amen

 

M. den Boer (uit het dagboek van Mac Lucado)      

Handwerkclub De Vlijtige Liesjes

We komen even niet met zijn allen bij elkaar. Ik nodig per keer iemand uit om bij mij te komen als zij wil. Dan hebben we toch een uitje. Door de strenge regels willen wij ook even oppassen voor onze gezondheid. Jammer dat dit zo moet, maar het is niet anders. Houd vol !

Joke van der Weiden, Van Eesterensingel 16, tel. 078 6914619.

Jarig

Alle jarigen in de maand februari feliciteren wij van harte en we wensen u een fijne dag toe.

Zieken

We wensen alle zieken veel sterkte en beterschap toe.

Plaatsnaam zoeker

In dit verhaal zijn 43 plaatsnamen uit de provincie Zuid-Holland verborgen en 3 plaatsnamen die, i.v.m. een herindeling, nu deel uitmaken van de provincie Utrecht maar voorheen ook bij de provincie Zuid- Holland behoorden.

Kunt u ze allemaal vinden?

We bezoeken Zuid Holland. We hebben haast, recht voor ons staat de gids al klaar. Op de heenweg in dit buurtschap staan in de nacht huizen er mooi verlicht bij en waar de ruimte rondom nog volop aanwezig is. Je hebt er enkele ( zes of zeven huizen ) met monsterachtige uitbouwsels.

Je kunt er alleen via drie bergen komen. Een echt oud dorp in een nieuw land dat gewonnen is uit 'n poel. Dijken er om heen gelegd, ( elf trappen hoog ). Tja, zo ontstaat nieuw veen. Ook onze Barend (recht voor ons ) komt 'n kijkje nemen, 'n oud adellijk persoon. Hij wist me te vertellen dat hier zo al vier polders zijn droog gelegd. Zo komt er van er van noord tot zuid, land bij. Naast bos; koopt men er ook graag oude aktiva op. We mogen de oude klok van het schip luiden. In dit schip veel goud achter en voor verwerkt. Een goede reede voor 'n paar foto's. 't Was ook komisch even in genoemde nootdorp geweest, ligt in een hoek van hollandse kust en westmaas. Ik zie ook steeds meer kerken langs de maasdijk voorbij komen. Zeker omdat ik er naar streef kerken geregeld van binnen te bekijken. Op het plein een demonstratie van een valk, en burgemeester Noordeloos kijkt gespannen toe. Net voor burgemeester Bol nestelt zich een groep kinder, ( dijkmannetjes ) uit Ottoland, ze zijn allen Fan van rozen ! Burgerlijk vindt Klaas ! Waal nee ! Zwarte waal zegt Woudt !! Zo zie je wat water aardige discussies kan veroorzaken. Er loopt een kat! Wij kijken even vreemd op. Ik spring 't water in, genietend van al de aandacht. De rest staat te proosten, dampend van de zweet. Het is feest rijen dik staan ze langs de kant. Ik zie onze Lex mond wijd open en een grijns ! Burgerlijk gehoorzaamheid noemen ze zo iets. Het blad raakt vol en ik ga nu beslissen om te stoppen. Fris gewassen, aardig gekleed zeg dan ook tot de volgende provincie.

Piet van Cauwenberghe uit Baarlo ( Lb. ) utpotluutje@home.nl

Gebed

God van alle leven,

van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.

Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,

Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.

Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.

Door Christus, onze Heer.

Manu van Hecke      Uit: Bidden in tijden van beproeving.

bottom of page