top of page

Hartelijk welkom op de website van de Protestants Christelijke Ouderenbond Alblasserdam. 

De PCOB afdeling Alblasserdam is op 24 oktober 1991 opgericht.

De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden,

zelf ouderen, actief participeren.

Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB.

Het doel is een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen.

De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.

 

Op 24 oktober 2016 was het vijfentwintig jaar geleden dat de PCOB afdeling Alblasserdam werd opgericht.

De Protestants Christelijke Ouderen Bond heeft dit jubileum gevierd met een receptie voor relaties in de Alblashof en een feestavond voor leden in Landvast.

Ook het 30-jarig jubileum hebben we op 3 november 2021 mogen vieren, samen met onze leden in Landvast.

 

Beide jubileumvieringen boden de gelegenheid terug te kijken en jubilarissen te huldigen, maar ook om positief de toekomst tegemoet te zien. Het bestuur hoopt dat deze mijlpaal een startpunt zal zijn voor een nieuwe periode waarin nog meer Alblasserdammers verbinding met elkaar zullen zoeken.


De PCOB is inmiddels al ruim 30 jaar een belangenbehartiger van 55-plussers in Alblasserdam.

Zij legt soms signalen, problemen of vraagstukken bij de gemeente neer en gaat in gesprek om een oplossing te vinden.

De PCOB zoekt daarnaast ook actief verbinding met de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) en de Seniorenclub Alblasserdam (SSAA) om gezamenlijk activiteiten te organiseren zoals bijvoorbeeld de 55+ beurs hier in Alblasserdam.

Het bestuur is momenteel bezig met een bestuurlijke vernieuwing met als doel meer leden te betrekken bij het organiseren van allerlei activiteiten en het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe activiteiten voor onze leden.

De maandelijkse ledenmiddagen worden steeds druk bezocht. Er worden altijd goede sprekers uitgenodigd, er komen interessante onderwerpen aan bod en er worden ook leuke activiteiten georganiseerd.

De ledenmiddagen worden gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Blokweerweg. Gasten zijn van harte welkom.

bottom of page